Døgn-telefon

70 25 25 33

Prisberegner

Beregn din pris

Hvad koster en begravelse? 

Når livets rejse slutter, står de efterladte ofte med spørgsmålet: "Hvad koster en begravelse eller bisættelse?" Vi giver dig her et overblik over omkostningerne og mulighederne for at sikre en værdig afsked, som respekterer både budgettet og personlige ønsker. 

Pris på begravelse og bisættelse

I forbindelse med planlægningen af en begravelse eller bisættelse er det vigtigt at forstå de forskellige omkostningselementer, som du skal forholde dig til. Den samlede pris på begravelsen eller bisættelsen kan nemlig variere betydeligt baseret på dine individuelle valg og behov. 

Omkostningerne ved en begravelse/bisættelse kan opdeles i tre kategorier: 

 • Udgifter til bedemanden
 • Udgifter til andre leverandører
 • Udgifter til det offentlige 
   

Valget af bedemand spiller en afgørende rolle for den endelige pris på en begravelse eller bisættelse, der som oftest ligger på mellem 15.000 og 20.000 kr. Det er et valg, der bør træffes med både hjerte og fornuft. Hos BedreBegravelse forstår vi betydningen af denne beslutning og tilbyder derfor en online service, der balancerer økonomisk overkommelighed med en omsorgsfuld og respektfuld tilgang. 

Pris på en begravelse

Udgifter til bedemanden

Udgifterne til bedemanden består overordnet set af to elementer; bedemandshonoraret og andre bedemandsomkostninger. Bedemandshonoraret dækker over alle de administrative opgaver, som bedemanden løser ved en begravelse eller bisættelse. Dette omfatter blandt andet: 

 • Håndtering af alle officielle attester og papirarbejdet frem til Skifteretten 
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra det offentlige og Sygeforsikring Danmark 
 • Planlægning af højtidelighed med præst, kirke, kapel, osv. 
 • Arrangering af kistepynt, blomster, dødsannoncer, salmeblade og gravsten 
 • Håndtering af alt papirarbejdet ved askespredning over havet 

Hos BedreBegravelse er bedemandshonoraret på 1.995 kr., hvilket er ca. 50 % mindre, end prisen i traditionelle bedemandsforretninger. Denne pris afspejler vores online og omkostningseffektive tilgang til bedemandsydelserne, men med samme personlige service som i fysiske forretninger.

Udover bedemandshonoraret er der også en række andre omkostninger, der går via bedemanden. Dette kan for eksempel omfatte omkostninger til kiste og urne, kisteklargøring og -ilægning, fremvisning og rustvognskørsel. Derfor ender den samlede regning til bedemanden ofte med at være på et sted mellem 12.000 og 15.000 kr. Hos BedreBegravelse tilbyder vi dog bisættelser fra 8.980 kr.

Gennem vores online prisberegner kan du planlægge ceremonien ud fra dine ønsker, samtidig med at du beholder overblikket over alle bedemandsomkostningerne. Herved sikrer vi dig, at du kan træffe informerede valg uden frygt for skjulte gebyrer eller uventede udgifter. 

Udgifter til andre leverandører 

Det er som sagt ikke alle omkostninger, som går direkte via bedemanden. Når der vælges ydelser fra andre leverandører, er det disse, der fastsætter prisen på ydelsen, og som i sidste ende skal have betaling for denne. Det er lidt forskelligt, om regningen kommer fra bedemanden eller den eksterne leverandør, da det afhænger af den enkelte aftale mellem bedemanden og leverandøren. I nogle tilfælde tilbyder bedemanden for eksempel at hjælpe med bestillingen af blomster, og i disse tilfælde vil blomsterleverandøren sende regningen til bedemanden, hvorfor blomsterbestillingen vil fremgå af den samlede regning fra bedemanden.   

Udgifterne til andre leverandører omfatter typisk: 

Det er vigtigt at have disse ekstraudgifter in mente for at kunne skabe sig et fuldt overblik over den samlede pris på en begravelse eller bisættelse. 

Omkostninger til gravsten

Udgifter til det offentlige 

Udgifter til det offentlige kan variere og dækker typisk over kapelbrug, køb af gravsted og kremeringsomkostninger. BedreBegravelse bistår med at navigere i disse udgifter for at finde den bedste løsning for dig. 

 • Kapel og ceremoni: Omkostninger forbundet med brugen af lokale kapeller og faciliteter. Hertil kan komme omkostninger til korsang og orgelspil, som normalt ikke medfølger ved leje af kapel. 
 • Gravsted: Omkostninger forbundet med anskaffelse af et nyt gravsted eller brug af et eksisterende. 
 • Kremering: Ved valg af bisættelse vil der være omkostninger forbundet med kremeringen. 
   

Noget, der er vigtigt at have for øje, når man skal danne sig et overblik over de offentlige udgifter, er, at disse varierer meget fra område til område. Det betyder, at der kan være stor forskel på prisen på et gravsted i for eksempel Hørsholm kommune sammenlignet med Holbæk kommune. Det samme gør sig gældende for prisen på kremering og leje af et kapel. Derudover kan prisen på leje af kapel også variere baseret på, om afdøde er medlem af folkekirken eller ej. 

Vores erfaring og indgående kendskab til lokalområder og tætte samarbejde med præster og krematorier i hele landet gør os i stand til at hjælpe dig med at skabe et overblik over disse forskellige omkostninger, så det er muligt at lave en realistisk plan og et budget for begravelsen eller bisættelsen. Vi er dedikerede til at sikre, at du som efterladt modtager den støtte og vejledning, du har brug for, når du har brug for det – hele døgnet rundt. 

Online service 

BedreBegravelses online service er designet til at give dig ro i sindet. Vores dedikerede team af erfarne bedemænd er tilgængelige døgnet rundt for at yde personlig vejledning og støtte. Vi arbejder med lokal indsigt og forståelse for at sikre, at hvert aspekt af begravelsen eller bisættelsen bliver håndteret med omhu og værdighed. 

Som noget unikt hos BedreBegravelse er det muligt at foretage hele bestillingen af begravelsen eller bisættelsen online. Når du laver din bestilling, har du samtidig mulighed for at vælge mellem samtlige tillægsydelser fra eksterne leverandører, hvorfor det er nemt at bevare et overblik over den samlede pris. 

Din online bedemand

Vi er klar ved telefonen døgnet rundt

Hos BedreBegravelse er vi alle uddannede bedemænd, og arbejder alle efter de samme anerkendte procedurer med stor respekt for din situation. 

Potrætbillede af Lene Vincent, bedemand BedreBegravelse
Lene Vincent

Lene har flere års erfaring som bedemand hos BedreBegravelse. Hun kan rådgive og arrangere en komplet bisættelse eller begravelse over hele landet.

For Lene er det vigtigt at være empatisk og lyttende, når hun taler med de pårørende for at sikre sig, at den sidste afsked bliver så personlig som muligt.

Bedemand Bente Rasmussen
Bente Rasmussen

Bente har flere års erfaring som bedemand. Hun sidder til hverdag på vores kontor i Fredericia, men har erfaring med at arrangere begravelser og bisættelser i hele landet.

Det vigtigste for Bente er, at I føler jer godt hjulpet, og at hun er nærværende, så alle detaljerne kommer på plads.