Døgn-telefon

70 25 25 33

Prisberegner

Beregn din pris

Begravelseshjælp 

Hos BedreBegravelse tilbyder vi at håndtere ansøgningen om begravelseshjælp på vegne af dig som pårørende. Med vores erfaring og forståelse for din situation sørger vi for en smidig proces i en svær tid. Modtag op til 12.500 kr. i begravelseshjælp.

Ansøgning om begravelseshjælp

Hos BedreBegravelse er vi dedikerede til at støtte dig gennem hele processen efter et dødsfald, inklusive den økonomiske del. Vi forstår udfordringerne ved begravelsesomkostninger og er her for at håndtere ansøgningen om begravelseshjælp på dine vegne.

Når vi bistår med en begravelse eller bisættelse, sørger vi for at indsamle og indsende al nødvendig dokumentation til Udbetaling Danmark for at søge om begravelseshjælp. Dette omfatter alt fra skifteretsattesten til nødvendige formularer. Vores mål er at lette din byrde og sikre, at du får adgang til den økonomiske støtte, du har ret til. Begravelseshjælpen udbetales af Udbetaling Danmark, og er afhængig af boets formue, når afdøde er over 18 år. Der kan være op til 6 ugers behandlingstid hos Udbetaling Danmark.

Hvis afdøde har et dansk cpr-nummer, vil de pårørende have mulighed for at søge om begravelseshjælp. Den udbetalte sum afhænger af boet, og om afdøde efterlader sig en formue. Når et bo bliver gjort op, vil man se på, om der er kontanter, obligationer eller genstande med en værdi over 3.000 kr. stykket. Der tænkes her på genstande, som reelt kan omsættes til kontanter. Dette gælder eksempelvis fast ejendom, biler, både og andre tinglyste aktiver, mens almindeligt inventar ikke medregnes.

Ansøgning om begravelseshjælp

Oversigt over forskellige typer begravelseshjælp

Standard begravelseshjælp: 1.050 kr.

Hvis afdøde er født før d. 1. april 1957, vil hjælpen altid være på mindst 1.050 kr. Er man født efter denne dato er det udelukkende boets formue, der afgør den udbetalte støttesum.

Forhøjet begravelseshjælp: 12.500 kr.

Hvis afdøde er en voksen over 18 år, vil den maksimale begravelseshjælp være på 12.500 kr. Hvis afdøde er et barn under 18 år (gælder også ufødte børn), er begravelseshjælpen altid på 10.450 kr. uanset formue.

Hvis: Efterlevende er ægtefælle eller børn

Hvis en efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år søger højeste sats af begravelseshjælpen, må boets formue maksimalt være 41.800 kr. Hvis formuen overstiger denne grænse, bliver begravelseshjælpen beskåret. Støtten falder helt bort, hvis værdierne overstiger 54.300 kr.

Hvis: Afdøde var enlig med voksne børn

Hvis der søges højeste sats af begravelseshjælp for afdøde, der er ugift, enlig og ikke har børn under 18 år, må formuen højest udgøre 20.950 kr. Overstiger værdierne denne grænse, skæres støtten ned og frafalder ved en formue over 33.450 kr., før begravelsesudgifter er fratrukket.

Efterlevelseshjælp og -pension

Hvis det ikke er muligt at søge forhøjet begravelseshjælp, og der er en efterlevende ægtefælle, registeret partner eller samboende kæreste, kan der søges et ekstraordinært tilskud til dækning af begravelsesudgifterne.

Til forskel for begravelseshjælpen beskrevet ovenfor, er disse ekstra tilskud primært fokuseret på tre forhold:

  • Den fremtidige indtægt i boet
  • Har delt bopæl de sidste tre år
  • Er / er ikke folkepensionist

Du skal som efterlevende selv ansøge om disse tilskud direkte hos Udbetaling Danmark, hvorfor vi som bedemand ikke har mulighed for at hjælpe med dette. Her kan du læse nærmere om efterlevelseshjælp og efterlevelsespension.

Tilskud fra Sygeforsikring Danmark og fagforeninger

Foruden begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark, findes der også andre tilskudsmuligheder, som kan være relevante i forbindelse med en begravelse. Dette omfatter tilskud fra Sygeforsikring Danmark og forskellige fagforeninger, der kan tilbyde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med begravelse. Det er vigtigt at bemærke, at disse tilskud ofte afhænger af medlemskab og specifikke vilkår.

Hos BedreBegravelse forstår vi vigtigheden af at få adgang til al mulig støtte i denne svære tid. Derfor sørger vi for at undersøge og ansøge om disse tilskud på vegne af de pårørende, hvilket sikrer, at alle tilgængelige ressourcer bliver fuldt udnyttet for at lette den økonomiske byrde.

Ansøgning om begravelseshjælp

Hvem modtager pengene?

I den indledende bestilling hos bedemanden kan der foretages ansøgning om begravelseshjælp. Hvis bedemandsomkostningerne er betalt i forbindelse med bestillingen, vil støtten blive overført direkte til anmelders NemKonto. Hvis begravelsen derimod betales på kredit, bliver begravelseshjælpen adresseret til bedemanden, som modregner denne i bedemandsomkostningerne.

Kontaktpersonen, der er oplyst til skifteretten vil automatisk indkaldes via e-boks til et telefonmøde omkring boskifte. Første punkt på dagsordenen i skifteretten er altid udbetaling til personen, som har betalt for begravelsen og derudover afstemning af begravelseshjælpen.

Hvis boet med fuld begravelseshjælp ikke kan dække basisudgifterne, vil det være anmelders ansvar at betale differencen selv, eventuelt suppleret med den ansøgte efterlevelseshjælp.

Bedemanden vil stå for ansøgning om begravelseshjælp, mens efterleverhjælpen kun kan søges af en samlever selv via borger.dk. Det er den eneste type tilskud, som bedemanden ikke kan foranlede.

Hos BedreBegravelse sørger vi for, at du forstår alle aspekter af begravelseshjælp og står klar til at hjælpe dig med ansøgningsprocessen, så du kan fokusere på at mindes din kære.

Din online bedemand

Vi er klar ved telefonen døgnet rundt

Hos BedreBegravelse er vi alle uddannede bedemænd, og arbejder alle efter de samme anerkendte procedurer med stor respekt for din situation. 

Har du spørgsmål?

Ring til os på 70 25 25 33

Bedemand Minna A. Christensen BedreBegravelse
Minna Angelo Christensen

Minna har mere end 10 års erfaring som bedemand og har tidligere været bedemand i en lokal bedemandsforretning på Sjælland.

Hun er uddannet inden for psykologi, sorg og krise, hvilket hun bruger i dialogen med de pårørende og planlægningen af begravelser og bisættelser.

Bedemand Christian Holm BedreBegravelse
Christian Holm

Christian har mere end 13 års erfaring som bedemand og fungerer som daglig leder i BedreBegravelse.dk

Han var med til at stifte BedreBegravelse tilbage i 2010, og han har derfor indgående erfaring med at arrangere begravelser og bisættelser over hele landet.