Døgn-telefon

70 25 25 33

Prisberegner

Beregn din pris

Marts 2024

§ 1. Guide til bestilling af bedemand

Alt er gratis indtil du betaler. Først når du har valgt at benytte et betalingskort eller betale med faktura (15 dages kredit) har vi en aftale. 

Hvis du har betalt for din vare via bankoverførsel, er du som køber ikke omfattet af Indsigelsesordningen. Derfor anbefaler vi, at du – så vidt muligt – altid betaler med kreditkort, når du handler på nettet. 

Online-bestillingen består af to trin. Start med at udfylde dine informationer, hvorefter vi kontakter dig for at drøfte dine muligheder igennem herunder begravelseshjælp. I dialog med dig, sørger bedemanden for det hele herunder al papirarbejde og fremsender på e-mail et link med bekræftende bestilling af den ønskede begravelseshandling.

Fortrydelsesretten frafalder, hvis en tjenesteydelse fra vores side er leveret. Dette f.eks. en rustvognskørsel, hvor fortrydelsesretten frafalder fra leveringstidspunktet – eller f.eks. en kiste, hvor værdiforringelsen ligeledes er 100%, efter produktet er taget i brug.

Den der anmelder dødsfaldet, hæfter for betaling. Det er den person, der anmelder dødsfaldet og med MitID underskriver for papirarbejdet, der hæfter for betalingen af vores begravelsesservice – og ikke den person, som bestiller.

§ 2. Accept af handelsbetingelser

Du skal være fyldt 18 år, være myndig og kunne acceptere disse handelsbetingelser for at kunne bestille vores begravelsesservice. Kan du ikke acceptere disse vilkår, kan du ikke benytte vores begravelsesservice.

Vedhæftet i vores ordrebekræftelse/faktura fremsendes kopi af disse handelsbetingelser samt e-mærkets fortrydelsesformular. Vores bedemænd er godkendt til opslag i CPR-registret og håndtering af følsomme oplysninger.

§ 3. Priser
Alle priser på BedreBegravelse.dk er angivet i danske kroner og er inklusive 25 % moms på momspligtige poster. Alle oplyste priser på BedreBegravelse.dk er dagspriser og kan efter betalingen ved akut ordre ikke ændres eller forhøjes. Det er muligt at betale med Dankort, VISA, MasterCard – og mod gebyr kan du/I bestille en manuel bankoverførsel og dermed få 15 dages kredit. 

Hvis køb på kredit: Fuldmagt for ansøgning om begravelseshjælp skal fremsendes til os i underskrevet stand. Denne blanket fremsendes på mail til udprintning og underskrift med MitID. Ved køb på kredit, modregner vi opnået udbetalt begravelseshjælp i fakturabeløbet, så du/I kun skal betale restbeløb. 

Note: Ved formidling af udbudspris på ønskede gravsted (udlæg), tages der forbehold for forkert oplyste priser. I disse tilfælde, fremsender vi altid en ekstra faktura med kirkegårdens originale faktura som dokumentation vedhæftet, til anmelder eller den person som har bestilt begravelsen/bisættelsen.
   
Note: Vi gør opmærksom på at BedreBegravelse.dk i visse tilfælde modtager provision for sit arbejde fra f.eks. blomsterhandler, dagblade, stenhuggere og andre.

§ 4. Aftaleindgåelse
Først når der er valgt betalingsform og bestillingen fra din side er godkendt, indgår vi en bindende aftale. Alle aftaler indgås på dansk med BedreBegravelse.dk, som er en del af Begravelse Danmark, CVR-nr. 16276480, Midtager 39, 2605 Brøndby. Du modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail, der er bevis for dit køb. Derudover får du en samlet faktura, når den afsluttende og bekræftende bestilling er gennemført. Hvis du/I ønsker efterforsendelse af ordrebekræftelse eller faktura, så skriv til Service@BedreBegravelse.dk. 

§ 5. Dine forpligtelser 
Det er dit ansvar at give besked, hvis der sker ændringer i personlige eller civile forhold, eller hvis der på anden vis opstår situationer, der forhindrer en gennemførelse af en afgivet bestilling. Eventuelle meromkostninger ved ændringer sker for din regning. For at opnå rabat via indkøbsforeninger skal man gøre opmærksom på sit medlemskab inden betaling. Det vil ikke være muligt efterfølgende at gøre krav på en procentvis rabat, hvis relevante medlemskort ikke er benyttet eller der er købt på kredit – som valg af betalingsform i den afsluttende onlinebestilling eller slut-faktura er udstedt.

§ 6. Ændring af ordre
Ændring af ordrer kan ske via det link, du modtager i vores første e-mail, eller ved at kontakte os på Service@BedreBegravelse.dk eller ringe på tlf. 70 25 25 33. BedreBegravelse.dk vil under normale omstændigheder kunne acceptere ændringer, men hvis din ordre er meget fremskreden, eller serviceydelser eller produkter allerede er udført eller igangsat, vil ændringer kun kunne gennemføres som et nyt køb.

§ 7. Reklamationsret

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb, men ikke tjenesteydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har to års reklamationsret på tjenesteydelser. Det er en forudsætning, at den reklamerede mangel var til stede ved leveringen.

Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen, hvor du kan kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer et nyt produkt / ny serviceydelse, såfremt forudsætningerne herfor er til stede. 

Reklamationen skal være berettiget og om-levering eller afhjælpninger må ikke medføre uforholdsmæssige omkostninger for os. Reklamationer skal ske til ved at ringe 70 25 25 33 eller skrive til Service@BedreBegravelse.dk. 

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag – uanset beløbets størrelse. Læs mere her. Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

§ 8. Fortrydelsesret

Som forbruger har du jf. lovgivningen altid 14 dages fortrydelsesret. Men når du handler hos en bedemand, er der også et lovkrav om, at begravelsen eller bisættelsen skal være gennemført inden fortrydelsesfristen udløber.

Først ved gennemførsel af vores bekræftende onlinebestilling og/eller ved accept af vores fremsendte faktura, frasiger du dig derfor denne 14 dages fortrydelsesret, hvis produktet er brugt eller ydelsen er fuldt leveret.

Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på. Hvis du har givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for de tjenesteydelser leveret, udstyr og produkter brugt, der allerede er leveret.

Har der været gennemført ilægning i kiste og kørt i rustvogn til kapel, betales for disse ydelser og produkter jf. fremsendte ordrebekræftelse. Er der endnu ikke f.eks. ilagt i kiste eller kørt i rustvogn, betales alene vores administrative honorar for rådgivning.

Ingen fortrydelsesret:

Disse aftaler kan ikke fortrydes:

1) Tjenesteydelser, hvis du forinden har accepteret at ydelsen sættes i gang, og at din fortrydelsesret dermed mistes, når ydelsen er fuldt udført.
2) Produkter som er brugt, f.eks. bedemand har ilagt afdøde i bestilte kiste og/eller kisten er brændt eller begravet.
3) Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer f.eks. gravsten eller special-malet kiste og urner.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:

Hvis du fortryder aftalen, får du dine penge tilbage for de produkter og tjenesteydelser, som endnu ikke er leveret komplet eller sat i produktion.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet. Klik her for at downloade en standard fortrydelsesformular, der også fremsendes med vores ordrebekræftelser pr. e-mail.

§ 9. Levering
Serviceydelser udføres hurtigst muligt efter ordre og aftale. BedreBegravelse.dk leverer til hele landet, med undtagelse af ikke-brofaste øer. Vi leverer på Bornholm.

§ 10. Vores kommunikation
Ved accept af disse handelsbetingelser accepterer du samtidig, at BedreBegravelse.dk må tage kontakt til dig via e-mail, sms og telefon, i det omfang det er nødvendigt for at kunne servicere dig optimalt i forhold til din forespørgsel, forudbestilling eller indgåede akut begravelsesservice.

§ 11. Ophavsret
Denne hjemmeside og alt dens indhold er ejet og drevet af Begravelse Danmark A/S, CVR-nr.16276480 – en virksomhed, der er underlagt dansk lovgivning, og som har sit hovedkontor i Brøndby. Denne hjemmeside drives for BedreBegravelse.dk, der har ophavsret til alt indhold på hjemmesiden.

§ 12. Persondatapolitik
Vi indsamler dine personlige data i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og cpr.nr. af hensyn til vores bistand og til brug for fakturering samt til brug for relevante myndigheder som kirkekontor, krematorium, Udbetaling Danmark, stenhugger m.m. Hvis vi ikke modtager disse oplysninger, kan vi ikke sikre en korrekt gennemførelse af en begravelse/bisættelse. I tilfælde af manglende betaling, kan dine oplysninger videregives til advokat, til inkassobureau eller til en tilsvarende enhed.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i henhold til Persondataloven og gemmer oplysninger i 5 år af hensyn til vort bogholderi. Oplysninger, der ikke længere har relevans, slettes.

Den dataansvarlige er selskabets administrerende direktør, Begravelse Danmark A/S, Midtager 39,2605 Brøndby. Du kan tillige kontakte den dataansvarlige, hvis du vil have indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, lige som du skal kontakte den dataansvarlige, hvis du har indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand uden dit klare samtykke. Et samtykke kan tilbagekaldes. Vi indsamler ikke oplysninger om dig gennem andre medier, sociale netværk o. lign. eller samkører vores registre med andre registre. 

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt på computere i elektronisk form. Computere m.m. er placeret under kontrollerede forhold og med nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at uvedkommende ikke har adgang til computerne og disses data.

Vi opdaterer oplysningerne om persondata, såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling gør det nødvendigt. 

§ 13. Brugen af materialer
Du må ikke kopiere, reproducere, transmittere eller på anden vis distribuere indholdet af denne hjemmeside/webshop til offentlig eller kommercielt brug uden forudgående tilladelse fra BedreBegravelse.dk

§ 14. Generel betingelse
Bedemanden fjerner som udgangspunkt smykker fra afdøde og udleverer dem til pårørende. Hvis afdøde befinder sig på hospitalet og har genstande af værdi på sig som fx smykker, er det kapellets tilknyttede kvartermesters opgave og ansvar at sikre alle genstande. De sikrede genstande kan udleveres mod forevisning af skifteretsattest ved henvendelse i hospitalets reception. BedreBegravelse.dk påtager sig intet ansvar for evt. mistede ejendele.

Bedemanden fjerner andre genstande af metal fra afdøde, såfremt det kan udøve skade på kremeringsovne. 

Portal: BedreBegravelse.dk
Firmanavn: Begravelse Danmark A/S
Adresse: Midtager 39, 2605 Brøndby
Telefon: 70 25 25 33
E-mail: Service@BedreBegravelse.dk
CVR nummer: 16276480

Anno 2008 – en del af Begravelse Danmark A/S.